Over dit project

No Waste – www.koelkastinorde.be is een project van FEE en Recupel in samenwerking met OVAM in uitvoering van de Roadmap Voedselverlies.

De partners

F.E.E. is de vereniging van onder meer de fabrikanten en invoerders van elektrohuishoudapparaten. De federatie fungeert als netwerk en als het ontmoetingsplatform voor de aangesloten bedrijven. Zij is de spreekbuis van de verschillende sectoren en behartigt de belangen van de leden. Bovendien staat de federatie in voor collectieve en individuele dienstverlening, en organiseert zij gemeenschappelijke activiteiten.

Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. In 2015 verzamelde en verwerkte België bijna 10 kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat het een van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage.

• De OVAM, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties

• Roadmap Voedselverlies

De strijd om voedselverlies te voorkomen staat wereldwijd hoog op de agenda. In Vlaanderen is de Roadmap Voedselverlies uitgetekend met tal van acties om tegen 2020 het voedselverlies met 15% te doen dalen. De mogelijkheden om voedselverlies te vermijden door het optimaal gebruik van de koelkast is een van die acties. In dit kader kwam deze website tot stand.

© 2018 - Privacy- & Cookiepolicy - Gerealiseerd door ContentMoon in samenwerking met De Geschoren Aap, Dickytall, Oeyen & Winters