Wordt jouw afgedankte koelkast straks ook een auto?

Geschreven door

Heb je een nieuwe koelkast of diepvriezer aangeschaft? Of ben je van plan om dat te doen? Dan vraag je je misschien af waar je met je oude toestellen moet blijven en wat ermee gebeurt. Peter Sabbe, CEO van de vzw Recupel, geeft ons de antwoorden op deze vragen.

afgedankte-koelkast-auto-illustratie

1. Wat is de opdracht van Recupel?

Peter Sabbe: “Recupel is een vzw die ervoor zorgt dat afgedankte elektro-apparaten in heel België op de juiste manier ingezameld, verwerkt en gerecycleerd worden. We willen daarom de consumenten aanzetten tot de juiste actie bij het afdanken van oude toestellen. Want hoe beter de consument de toestellen sorteert en naar de juiste plaats brengt, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Dat geldt voor alle elektro-apparaten en dus ook voor koelkasten en diepvriezers. ”

2. Waar brengt de consument zijn afgedankte koelkast best heen?

“Heb je een nieuw toestel gekocht dan geef je het oude simpelweg mee aan je winkelier. De winkeliers van elektronische en elektrische apparaten hebben aanvaardingsplicht. Zij moeten dus instaan voor de inzameling en doen dit gratis. Een stukke koelkast die je niet vervangt door een nieuwe, breng je best naar het recyclage park. Daar kan je de koelkast of de diepvries perfect achterlaten in de Recupel-huisjes. De parkwachter kan je ter plaatse ook altijd advies geven. ”

3. En waar breng je toestellen heen die nog functioneren?

“Die horen thuis in De Kringwinkel. Elke koelkast die jonger is dan 10 jaar kan er worden opgeknapt en verkocht aan een tweedehands prijs. Je hoeft ook niet zelf te sleuren met die grote toestellen. De meeste kringwinkels voorzien een ophaaldienst. Je moet ook weten dat de mensen bij die kringwinkels heel handig zijn. Soms halen ze elementen uit een ‘verloren’ koelkast om een andere te kunnen herstellen. Maar ze zijn ook streng. Indien een koelkast toch niet meer voldoet, omdat ze bijv. CFK bevat, dan komt ze sowieso in het recyclage netwerk van Recupel terecht. ”

4. Hoe werkt het recyclage netwerk van Recupel?

“Recupel sorteert volgens zes fracties. De koel –en vriesapparaten horen thuis in één van de zes fracties. Een televisie of een vaatwasser bijvoorbeeld sorteren we in een andere fractie. Dat alles heeft te maken met de manier waarop we de de toestellen achteraf ontmantelen en verwerken. Bij koelkasten en diepvriezers is bijvoorbeeld ook het transport van belang.”

ui-illustratie

5. Waarom is transport zo belangrijk?

“Zeker koelkasten en diepvriezers moeten op de juiste manier getransporteerd worden. Het zou bijvoorbeeld een slecht idee zijn om de toestellen plat te drukken om plaats te winnen in de vrachtwagen. Koelkasten en diepvriezers bevatten koelvloeistoffen die afgetapt moeten worden en dat is onmogelijk als de koelkast platgedrukt is. ”

6. Bij wie komen de koelkasten dan terecht?

“Wij brengen de afgedankte koelkasten naar gespecialiseerde verwerkingsinstallaties. Daar worden ze in twee fasen verwerkt: een manuele fase en een mechanische fase. Eerst worden de schadelijke stoffen zoals oliën en gassen manueel verwijderd. Zo komen die stoffen bij het vermalen van de overschotten van het toestel niet in het milieu terecht. Zeker bij koel- vrieskasten geven we hier extra aandacht aan omdat het koelcircuit en de isolatie bijvoorbeeld freongas (CFK’s) kunnen bevatten.”

7. Wat gebeurt er met die schadelijke stoffen?

“Ze worden opgevangen en op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Sommigen kunnen hergebruikt worden. In ieder geval moeten ze verwijderd zijn alvorens de koelkast ontmanteld wordt om nadien de materialen van elkaar te scheiden. Na het scheiden van de materialen worden ze mechanisch versnipperd in maalmachines. Met de herwonnen materialen maken de fabrikanten nieuwe producten. Ruim 85% van de koelkast wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Die kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden om nieuwe auto’s te maken.”

8. Dat is dan goed nieuws voor het milieu?

“Ja, dat is het zeker. We kennen allemaal de vreselijke beelden van de metershoge afvalbergen in Afrika en India. Recupel wil dat soort afvalverwerking vermijden. Daarom vragen we aan de consumenten om de afgedankte toestellen naar de juiste kanalen te brengen, dan kunnen wij garanderen dat ze op een juiste manier verwerkt worden. Dat is goed voor onze planeet. Maar er is nog een reden. We halen steeds meer grondstoffen uit recyclage en niet meer door ontginning uit mijnen. Zo putten we onze aarde minder uit. Door aan de keten mee te werken, helpt elke consument mee aan een betere wereld. De ecologische impact mag zeker niet onderschat worden.”

9. En om die hele werking te bekostigen bestaat de Recupel-bijdrage?

“Ja, bij elke elektrotoestel hoort een bijdrage. Hiermee bekostigen we het hele proces van inzameling, transport, sortering, verwerking en recyclage van de afgedankte apparaten in België. Vorig jaar hebben we 416.000 koel –en vrieskasten via Recupel op de juiste manier gerecycleerd. Daarmee hebben we samen met de consumenten ons steentje zeker bijgedragen aan een beter leefmilieu op deze aardbol. ”

 


© 2018 - Privacy- & Cookiepolicy - Gerealiseerd door ContentMoon in samenwerking met De Geschoren Aap, Dickytall, Oeyen & Winters