De 5 belangrijkste vragen over energielabels

Geschreven door

Heel wat elektrische toestellen dragen een energielabel. Dit label drukt de energiescore uit in zogenaamde energie-efficiëntieklassen: van ‘zeer energiezuinig’ (A+++) tot ‘zeer energieverspillend’ (D). Een energielabel toont dus hoe energie-efficiënt een toestel werkelijk is. Bruno Vermoesen, BSH – Voorzitter Werkgroep FEE, geeft het juiste antwoord op de 5 belangrijkste vragen over energielabels.

energielabels-illustratie

Vraag 1. Waarom is een energielabel nuttig?

Bruno Vermoesen: “Wil je een nieuw elektrisch huishoudapparaat aankopen, dan helpt een energielabel bij het maken van je keuze. Zo vind je op het energielabel, de energiescore en ook het energieverbruik terug, en dat is minstens zo belangrijk als de aankoopprijs. Een duurder nieuw apparaat kan uiteindelijk dus goedkoper zijn als de energiescore goed is. Of anders gezegd: als het toestel weinig energie verbruikt. Toch gaat de winst niet alleen naar je portefeuille, maar ook naar het milieu. Hoe minder energie verloren gaat, hoe beter voor de natuur.”

Vraag 2. Is het label moeilijk te begrijpen?

Bruno Vermoesen: “Helemaal niet, integendeel zelfs. De technologie staat niet stil en apparaten worden steeds zuiniger, dus de energieklassen worden geregeld aangepast om de energiescore correct uit te drukken. Daarom geldt in de hele Europese Unie een uniform energielabel. Het label is eenvormig en taalneutraal. Dat betekent dat er geen tekst, maar enkel pictogrammen op staan. Dus vlot te begrijpen in alle 28 Europese lidstaten. Alle gegevens op het label zijn bovendien gebaseerd op testnormen die voorgeschreven zijn in de Europese wetgeving.”

Vraag 3. Krijgen alle apparaten hetzelfde energielabel?

Bruno Vermoesen: “Toch niet. Het label is eenvormig voor alle apparaten binnen een bepaalde categorie. Zo heb je een label voor bijvoorbeeld wasmachines, voor koelapparaten, voor tv-toestellen, enzovoort. Zo vergelijk je makkelijk de karakteristieken van apparaten binnen eenzelfde categorie.”

Citroen-idee

Vraag 4. Wat vind ik op het energielabel van een koelapparaat terug?

Bruno Vermoesen: “Heel wat! Het label van koelapparaten vermeldt zeven klassen, van A+++ (een groene pijl) tot D (een rode pijl). Er bestaat ook een label dat 10 klassen vermeldt, maar dit geldt alleen voor absorptiekoelkasten (die gebruikt worden in caravans, hotels, boten,…).
Naast de vermelding van het merk, het energieverbruik in kWh en de energie-efficiëntieklasse zijn er extra pictogrammen die de belangrijkste prestaties en eigenschappen verduidelijken zoals de capaciteit van alle bewaarruimten zonder steraanduiding in liter, de capaciteit van diepvries-bewaarruimten met steraanduiding in liter en de geluidsemissie in decibel.”

Vraag 5. Hoe wordt de energie-efficiëntieklasse van een koelapparaat precies bepaald?

Bruno Vermoesen: “De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op de Energie-Efficiëntie-Index. En die houdt op haar beurt rekening met het jaarlijks energieverbruik, de inhoud, de laagste temperatuur van de verschillende compartimenten, het type apparaat (inbouw of vrijstaand) en de beschikbaarheid van de ‘no-frost’-functie. Al deze elementen bepalen de uiteindelijke energiescore van het toestel.”


© 2018 - Privacy- & Cookiepolicy - Gerealiseerd door ContentMoon in samenwerking met De Geschoren Aap, Dickytall, Oeyen & Winters